Politikk

Trygve Hegnar: - For en dust

- Hvor dustete har en av Stortingets (formelt) ledende politikere lov til å være? spør Trygve Hegnar.

Trygve Hegnar. Foto: Iván Kverme, Finansavisen

Trygve Hegnar. Foto: Iván Kverme, Finansavisen

Artikkel av: Trygve Hegnar
20. august 2017 - 09:27

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen tirsdag 15. august 2017:

Halvparten av landets barnehager drives av private. Da daværende SV-leder Kristin Halvorsen i sin tid lovet full barnehagedekning, var det et løfte som ikke kunne innfris uten hjelp og utbygging av private barnehager.

Siden den gang er det blitt vanlig at private driver både barnehager, eldreomsorg, ungdomsomsorg og asylmottak, og det er til dels store virksomheter (som Norlandia-gruppen).

Nylig ble et større kjede med barnehager solgt for et stort beløp. Det er et viktig poeng. Det blir store tall for omsetning, overskudd og eventuelt salgsvederlag når de private virksomhetene er stå store.

SV og Rødt liker ikke dette, og setter pengene de private mottar i offentlige tilskudd eller som de betaler for konkrete tjenester, opp mot hva det offentlige kunne brukt pengene på innen hele omsorgssektoren. Det er kampanjen «Velferd uten profitt».

Den debatten er ren politikk og ideologibasert, og er temmelig uinteressant. Med den store private sektoren innen helse og omsorg er det temmelig naivt å se bort fra de privates store bidrag. Selskapene må selvfølgelig ha overskudd og eierne må kunne kreve og få en avkastning (utbytte) på innsatt kapital.

At de private har en rolle å spille er, slik vi ser det, så opplagt at det er bortkastet tid å diskutere det.

Likevel finnes det for tiden en kampanje, ledet av SV, med oppropet «Stans velferdsprofitørene.» Grov og usaklig valgkamp fra venstresiden i politikken.

Men dette er barnemat mot hva Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Martin Kolberg, som leder Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, tillater seg. Han har underskrevet på oppropet, sammen med blant andre Trond Giske (Ap), og det er en del av det politiske spillet før valget, men så sier Kolberg at «jeg skulle ønske Økokrim hadde kapasitet til å gå tungt inn i disse områdene slik at det kan avklares om loven er brutt. Jeg har et politisk ønske om sterkere politiinnsats på området» (Aftenposten).

Hvor dustete har en av Stortingets (formelt) ledende politikere lov til å være?

I land vi ikke liker å sammenligne oss med (for eksempel Russland), er det nok av eksempler hvor myndighetene sender skattemyndigheter, konkurransemyndigheter og andre etater mot politiske motstandere for å lamme dem eller tvinge dem til opphør. Store og små selskaper blir avviklet eller oppløst etter politisk press og overgrep.

I Norge er det slik at Økokrim etterforsker og påtaler økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og det er stygt å be Økokrim etterforske angivelig kriminalitet innen den private omsorgssektoren, uten å ha noe som helst å vise til.

Martin Kolberg rører det til med at velferdsprofitører er «en som aktivt og bevisst manipulerer regnskapene og lager modeller innen lovens ramme for å ta ut store profitter.» Og:

«Hvis loven er slik at det der mulig å ta ut store gevinster, må det være noe galt med loven.»

Hvordan skal man kunne lede kontrollarbeidet i Stortinget hvis man ikke en gang forstår hva kriminalitet er og hva Økokrim driver med?