Ole-Eirik Lerøy selger og fratrer - Børs og finans - Hegnar.no

Ole-Eirik Lerøy selger og fratrer

Konsernsjef Ole-Eirik Lerøy har besluttet å selge alle sine aksjer i Lerøy Seafood Group.

Konsernsjef Ole-Eirik Lerøy har besluttet å selge alle sine aksjer i Lerøy Seafood Group i forbindelse med budet fra Austevoll Seafood, går det frem av en melding. Lerøy har også varslet styret i Lerøy Seafood Group om at han fratrer sin stilling.

- Vi har bestemt oss for å selge samtlige av familiens aksjer i Lerøy Seafood Group ved utløpet av tilbudsperioden. Som en naturlig konsekvens av en slik beslutning, vil jeg også fratre som konsernsjef. Jeg offentliggjør min beslutning nå, slik at de som har ønsket å følge mine råd og har ventet på min beslutning, fortsatt har god tid til å vurdere situasjonen, sier konsernsjefen, ifølge meldingen.

Totalt selger Ole-Eirik Lerøy og nærstående 9 351 589 aksjer til tilbudsprisen på 59 kroner per aksje. Lerøy fratrer etter nærmere avtale med styreleder Svein Milford. Lerøy har vært ansatt i Lerøy Seafood Group siden 1985, og har vært konsernsjef i selskapet siden 1991.

- Austevoll Seafood har visst at jeg ikke ønsket at de skulle kjøpe seg videre opp i Lerøy Seafood. Når selskapet nå til tross for dette er blitt en dominerende eier, er det ikke lenger ønskelig for meg å ha store verdier låst i selskapet. Som en konsekvens av ny eierstruktur og salget av mine aksjer, finner jeg det naturlig å også fratre, sier Lerøy.

Salg av aksjer har vært en vanskelig beslutning. Dels fordi Ole-Eirik Lerøy har ment og mener at budet er for lavt i forhold til underliggende verdier, og dels fordi han ser lyst på fremtiden for selskapet og bransjen.

- Familiens eierskap har vært nært knyttet til min mulighet til å påvirke selskapets utvikling i ledelse og styre. Med den nye eiersituasjonen, er ikke lenger denne muligheten til stede. Austevoll Seafood har lange og gode tradisjoner som industribygger. Jeg er trygg på at de kommer til å ivareta verdiene i Lerøy Seafood Group på en god måte, og jeg ønsker dem lykke til, sier han.

- Beslutningen har likevel vært vanskelig å fatte. Jeg har ventet så lenge som mulig for å se om styrets arbeid med å finne frem til en løsning som var bedre for alle aksjonærene skulle gi resultater. En slik løsning har dessverre ikke vært mulig å få på plass. Jeg har hele tiden sett det som riktig å kommunisere min holdning i god tid før utløpet av budfristen, fortsetter Lerøy.

Han understreker at han ikke har endret syn på selskapet og budet den seneste tiden, men at han må forholde seg til realitetene.

- Jeg er stolt av den utviklingen Lerøy Seafood Group har hatt og den verdiskapningen jeg har vært med på å bidra til i den perioden jeg har ledet selskapet. Jeg har fortsatt sterk tro på bransjen, selskapet og dets fremtidsutsikter, sier Ole-Eirik Lerøy.

Laster inn søk
fallback
fallback

Tips oss