Salg av aksjeselskap - Juss og næringsliv - Hegnar.no

Salg av aksjeselskap

Kan styret i et aksjeselskap selge selskapet uten at man kaller inn til generalforsamling? Advokat Per André Dagslet i Arntzen de Besche forklarer HegnarOnlines lesere.

Et spørsmål fra en leser lyder som følger:

Kan styret i et aksjeselskap selge selskapet uten at man kaller inn til generalforsamling?

Ifølge advokat Per André Dagslet i Arntzen de Besche Advokatfirma må det her først og fremst skilles mellom salg av selskapets virksomhet (innmat) og salg av aksjer i selskapet.

- Salg av aksjer i selskapet må gjøres av aksjonærene, og styret kan således ikke beslutte slikt salg, sier Dagslet til HegnarOnline.

Når det gjelder salg av virksomhet er situasjonen imidlertid en annen.

- Styret har etter aksjeloven alminnelig myndighet når det gjelder forvaltningen av selskapet, noe som betyr at styret har myndighet til å selge for eksempel fast eiendom og driftsmidler av vesentlig betydning for selskapet - uten at det kreves godkjennelse fra generalforsamlingen, forklarer advokaten.

Unntak gjelder ifølge Dagslet dersom salget medfører at selskapet ikke lenger driver sin vedtektsbestemte virksomhet.

- Her foreligger det i realiteten en vedtektsendring og det er da påkrevet med beslutning av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer, sier han.

Generalforsamlingsbeslutning kan også være påkrevet i andre tilfeller.

- For eksempel dersom hele eller deler av virksomheten selges til aksjonærer i selskapet eller visse andre nærstående parter, er det i utgangspunktet påkrevd med generalforsamlingens godkjennelse for at avtalen skal være gyldig, sier advokaten, og fortsetter:

- I enkelte selskaper kan det også være bestemt i vedtektene at salg av virksomhet bare kan besluttes av generalforsamlingen. Det samme kan være bestemt i aksjonæravtale, men en slik avtale er i utgangspunktet bare bindende for aksjonærene som er part i avtalen, og ikke for styret, avslutter Dagslet til HegnarOnline.

Laster inn søk
fallback

Tips oss