Vikøren til Statens finansfond - Økonomi næringsliv - Hegnar.no

Vikøren til Statens finansfond

Birger Vikøren er engasjert som administrerende direktør i Statens finansfond.

Birger Vikøren (47) er engasjert som administrerende direktør i Statens finansfond for en periode på ett år, går det frem av en pressemelding. Vikøren har fått permisjon fra Norges Bank for å tiltre stillingen umiddelbart.

Vikøren er nå direktør og nestleder i området for finansiell stabilitet i Norges Bank. Tidligere ledet Vikøren sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning. Han har også hatt ulike stillinger i området for pengepolitikk i Norges Bank. Vikøren har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo.

Vikøren har de siste årene vært Norges Banks observatør i styret i Kredittilsynet, varamedlem i Bankenes sikringsfond og styremedlem i Norges Banks pensjonskasse. Han har tidligere vært medlem av Petroleumsprisrådet og styremedlem i Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond.

Laster inn søk
fallback
fallback


Tips oss