Staten dekker en fjerdedel av tapet ditt - Skatt og arv - Hegnar.no

Staten dekker en fjerdedel av tapet ditt

Tapt penger på aksjer? - Fortvil ikke 28 prosent av tapet dekkes av statskassen.

Skattebetalerforeningen skriver i dag om hvordan tap ved salg av aksjer utlignes i skatten med 28 prosent. Med andre ord taper du 100 kroner på et aksjesalg får du 28 kroner mindre i skatt.

Dette gjelder bare realisert tap, har aksjen sunket i verdi uten at du har realisert aksjen kan du ikke fradragsføre verditapet. Ved konkurs kan du ifølge Skattebetalerforeningen beregne tapet som om aksjene ble solgt til kroner 0.

Tap skal i utgangspunktet være ferdig utfylt i Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis (RF-1088), men her er det mye feil. Se her for tips om hvilke poster som bør sjekkes nøye. Husk også at tap på aksjer ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen og skal føres i post 3.3.8 i selvangivelsen.

Eier du utenlandske aksjer må du fylle ut skjema RF-1061 og overfør til post 3.3.10.

Les her om hvordan tap skal tidfestes (året det skal føres på selvangivelsen) ved salg av børsnoterte aksjer rett før nyttår.

Skulle du ha så store tap at du kommer i minus, kan du eventuelt overføre fradrag til ektefelle, alternativt tar du med deg fradraget til neste års selvangivelse. Du må kreve fradrag for hele underskuddet i selvangivelsen det første året. Underskuddet fra tidligere år er ikke forhåndsutfylt, og skal føres i post 3.3.9, skriver Skattebetalerforeningen.

Laster inn søk
fallback
fallback


Tips oss