Skatt og pensjonister - Skatt og arv - Hegnar.no

Skatt og pensjonister

Ved fylte 67 år er det visse endringer i skattlegging, her følger de viktigste.

Skattebetalerforeningen skriver i dag om de viktigste skattemessige endringene ved fylte 67 og hva du må følge med på. Er du enslig pensjonist med nettoinntekt på 99.600 eller mindre slipper du å betale trygdeavgift og skatt på alminnelig inntekt. Beløpet for gifte pensjonister er 163.300 kroner. Alminnelig inntekt er nettoinntekt før særfradrag. Har man nettoformue på mer enn 200.000 kroner skal 1,5 prosent av overskytende formue legges til nettoinntekt.

Inntekt utover beløpsgrensene beskattes med 55 prosent, så sant dette ikke medfører høyere skatt enn man ville fått ved vanlig skatteberegning.

Særfradrag

Pensjonister har krav på et særfradrag for alder fra måneden de fyller 67, dette fradraget er på 1.614 kroner i måneden. Pensjonister som er gift eller faller inn under reglene om meldepliktige samboere får bare et fradrag. Fradraget blir da som hovedregel fordelt med en halvpart på hver. Har du før du ble pensjonist hatt krav på særfradrag for uførhet vil alders fradraget erstatte det, fradragene er like store, skriver Skattebetalerforeningen.

Minstefradrag

Minstefradraget er et standardisert fradrag og kommer i stedet for faktiske utgifter knyttet til å sikre, erverve eller vedlikeholde lønns- og/eller pensjonsinntekter.

Det er antatt at pensjonister har lavere utgifter knyttet til inntekt enn det lønnstagere har, minstefradraget er derfor lavere. Minstefradraget for pensjonister er 26 prosent av pensjon, minimum 4.000 kroner og maks 53.400 kroner.

Har man både pensjon og lønn, beregnes minstefradrag av bare lønnen, minimum 31.800, eller summen av beregnet minstefradrag for både lønn og pensjon, uten å bruke minimumsgrensen, maks fradrag blir da som for lønnstagere, kroner 63.800. Skatteetaten skal velge den løsningen som er mest lønnsom.

Laster inn søk
fallback
fallback


Tips oss