Info

RSS feed

Flere og flere innholdsleverandører gjør sitt innhold tilgjengelig for såkalte RSS-lesere, applikasjoner som tolker RSS-feeder fra flere kilder og presenterer disse på en oversiktelig måte. En RSS-feed kan også benyttes for enkelt å syndikere ut nyheter og innhold.

17. januar 2016 - 17.08

RSS er forkortelse for Rich Site Summary eller Really Simple Syndication.

RSS-feed

RSS-feeden kan benyttes gratis så lenge det kun er til personlig bruk og ikke som ledd i en kommersiell virksomhet. De som ønsker å syndikere innhold fra Hegnar.no på sine nettsider, bes vennligst ta kontakt med webmaster.

RSS-feeden fra Hegnar.no kan bli endret uten at det blir informert om det på forhånd. Den kan også bli stoppet og/eller trukket tilbake uten varsel