Børs og finans

- Telekom på trynet

Analytikere med radikalt svekket tro på telekombransjen.

3. mars 2003 - 14.34

Fondsanalytikerne i Morningstar utfører månedlig en undersøkelse, European Fund Trends. 63 europeiske forvaltere, deriblant DnB Asset Management, Odin, Storebrand og Skagen Fondene, har gitt sin oppfatning av hvordan børsene vil utvikle seg fremover. Fondsanalytikerne i Morningstar utfører månedlig en undersøkelse, European Fund Trends. 63 europeiske forvaltere, deriblant DnB Asset Management, Odin, Storebrand og Skagen Fondene, har gitt sin oppfatning av hvordan børsene vil utvikle seg fremover.

Sektormessig får telekom det glatte lag. Mens 32 prosent av forvalterne for en måned siden hadde mest tro på denne sektoren de nærmeste tolv månedene, er andelen nå nede i 15 prosent.

I motsetning har en av av de spurte mest tro på helsesektoren det neste året.