Børs og finans

Selger tapssluk

Luxo selger unna amerikansk virksomhet.

6. oktober 2003 - 09.17

Luxos datterselskap i USA, Luxo Corporation, har solgt den delen av sin virksomhet som var basert på distribusjon gjennom katalogselskaper. Denne virksomheten har bygget på produkter produsert utenfor konsernet og markedsført under varemerket Ledu. Luxos datterselskap i USA, Luxo Corporation, har solgt den delen av sin virksomhet som var basert på distribusjon gjennom katalogselskaper. Denne virksomheten har bygget på produkter produsert utenfor konsernet og markedsført under varemerket Ledu.

Virksomheten har det siste året representert en negativ cash-flow på om lag 2,5 millioner kroner.

Salget er et ledd i konsernets strategi for å skape sterkere fokus på markedsføring av varemerket Luxo og originale produkter.

Salget omfatter varelager til bokført verdi, samt rettigheten til Ledu-merket for det amerikanske markedet. Kjøper er Advantus Corporation, basert i Jacksonville i Florida. ( www.advantus.com)