Børs og finans

Aksjerally etter artikkel

Oslo Børs åpner tilnærmet flatt, men enkeltaksjer stiger kraftig.

4. juni 2004 - 10.10

Oslo Børs opplever en forsiktig åpning, hvor hovedindeksen er opp 0,1 prosent til 192,74 poeng. Oslo Børs opplever en forsiktig åpning, hvor hovedindeksen er opp 0,1 prosent til 192,74 poeng.

Kjøleskiprederiene Green Reefers og Star Reefers hopper henholdsvis 14,1 og 3,8 prosent på en artikkel om det sterke kjøleskipmarkedet og positive uttalelser fra Star-sjefen.

Pan Fish stiger ett øre til fire øre, noe som utgjør det prosentvise største spranget; 33 prosent.

Frontline fortsetter oppturen. Aksjen stiger 1,9 prosent til 214 kroner etter å ha gått ex utbytte og Ship Finance i går.

Børsfersking Findexa topper taperlisten med et fall på 4,5 prosent, mens Stolt-Nielsen og Northern Offshore er ned tre-fire prosent.

Axxessit børsdebuterer på 45 kroner.

Hittil er det omsatt verdipapirer for 549 millioner kroner. Statoil og Norsk Hydro er mest omsatt.