Børs og finans

Holberg flagger

Holberg-fond flagger kjøp av aksjer i Neas ASA

Artikkel av:  Redaksjonen
13. mars 2008 - 15.53

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning As har 13. mars kjøpt 100.000 aksjer i Neas ASA til kurs 24,00 kroner per aksje. Ny beholdning etter dette er 417.000 aksjer, noe som tilsvarer 5,25 prosent av totalt antall aksjer i selskapet.