Børs og finans

Fiskeselskap kjøper opp

Norway Pelagic ASA foretar et oppkjøp i Nord-Norge.

Foto: HegnarOnline

Foto: HegnarOnline

Artikkel av: Stein Ove Haugen
19. januar 2009 - 08.21

Norway Pelagic ASA signerte 17. januar 2009 en intensjonsavtale med Ytterstad Fiskeriselskap AS i Lødingen, Nordland om en mulig overtakelse av Fryseriet AS og Ytterstad Export AS som begge er heleid av Ytterstad Fiskeriselskap AS.

Partene har i intensjonsavtalen lagt til grunn at overtakelsen gjennomføres ved at Norway Pelagic-konsernet overtar 100 prosent aksjene i Fryseriet AS og i Ytterstad Export AS. Som vederlag for aksjene skal Ytterstad Fiskeriselskap AS motta aksjer i Norway Pelagic ASA. Vederlaget skal gjøres opp ved at det utstedes nye aksjer i Norway Pelagic ASA. Vederlagsaksjene skal representere 10,3 prosent av samlet antall aksjer i Norway Pelagic ASA etter gjennomføring av overtakelsen, men likevel slik at Norway Pelagic ASA skal gis en opsjon på å gjøre opp en del av vederlaget i kontanter og egne aksjer, mot tilsvarende reduksjon i antall nye aksjer, og på en slik måte unngå prospektplikt etter verdipapirhandelloven § 7-3 for disse aksjene. Ytterstad Fiskeriselskap AS eier fra før indirekte om lag 2,2 prosent av aksjene i Norway Pelagic ASA.

En overtakelse av Fryseriet AS og Ytterstad Export AS vil medføre at Norway Pelagic ASA øker sin normalkapasitet i Nord-Norge fra 110 000 tonn til 170 000 tonn, til sammen om lag 35 prosent av samlet kapasitet i nordnorsk pelagisk konsumindustri.

Det er selskapets oppfatning at dette oppkjøpet vil kunne representere en viktig tilleggsverdi for Norway Pelagic ASA, og vil sammen med en langt sterkere posisjon i Nord-Norge gi muligheter til å realisere betydelige synergier.