Børs og finans

Skjær i sjøen for Oslo Børs?

- Dette er et skjær i sjøen vi føler er undervurdert på Oslo Børs i dag, sier Holberg-forvalter Petter Slyngstadli til HegnarOnline.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
16. oktober 2009 - 10.51

Holberg Fondenes høstseminar gikk onsdag av stabelen på Hotel Continental i Oslo. Forvalterne gikk der gjennom det turbulente året siden finanskrisen brøt for alvor i fjor høst, og - ikke minst - hvordan de tror veien videre ser ut.

I den forbindelse spurte vi Petter Slyngstadli, forvalter av Holbergs globale fond, om han ser noen skjær i sjøen for Oslo Børs fremover.

- En undervurdert faktorEn sterkere krone, for eksempel?

- En sterkere krone vil helt klart slå på inntjeningen på veldig mange selskaper på Oslo Børs, og er kanskje noe vi per i dag føler er undervurdert som en faktor. Dette fordi Oslo Børs har vært blant de rimeligste børsene gjennom hele oppgangen; dette kan være faktoren som sender den inn i det dyre leiet, sier Slyngstadli til HegnarOnline.

Han peker videre på at Holberg-forvalterne tidligere i år også var bekymret for emisjonsaktiviteten.

- Dette fordi den trekker på likviditeten. Selv om mange aktører kommer trekkende med likviditet, er det bekymringsfullt hvis veldig mange selskaper har et kapitalbehov. Da DnB NOR kom med sin store emisjon tenkte vi "kan hende blir det en rocky høst?". I 2003 var det et likviditetsfokus på børsen - pengene investorer fikk på konto fra utbytte og oppkjøp. Denne type ting kan virke understøttende for markedet, fortsetter Slyngstadli.

- Kan gi netto kjøpsinteresse Han ser derfor positivt på at Tandberg nå blir kjøpt opp.

- Det blir dannet en bro i likviditeten - emisjonene motsvares av oppkjøp. Dermed kan vi få en netto kjøpsinteresse på Oslo Børs - også fra utlendinger. Dette tror vi kanskje kan gjøre oss i stand til å se gjennom de små skjærene i sjøen som valutabevegelsene vil være, sier Holberg-forvalteren videre til HegnarOnline.

Hvilke selskaper er mest i faresonen hvis kronen skulle styrke seg kraftig?

- Alle som selger i dollar vil svekkes - for eksempel råvareselskaper som Norsk Hydro og StatoilHydro, samt et selskap som Tandberg. Samtidig må vi tenke på at dollaren er inverst korrelerende med oljeprisen i dollar - det vil si at dollarkursen faller når oljeprisen stiger i dollar, og omvendt. Dermed er dette litt irrelevant, men en viss valutarisiko har vi likevel, avslutter Slyngstadli overfor HegnarOnline.