Børs og finans

NPRO trenger mer penger

Vurderer å hente disse i obligasjonsmarkedet.

Svein Hov Skjelle, finansdirektør i Norwegian Property. Foto: Finansavisen

Svein Hov Skjelle, finansdirektør i Norwegian Property. Foto: Finansavisen

Artikkel av: Sverre Rørvik Nilsen
26. januar 2010 - 12.59

Norwegian Property ASA vurderer å utstede en ny obligasjon i det norske obligasjonsmarkedet, avhengig av betingelser og vilkår. Formålet er å refinansiere den utestående 2. prioritets obligasjonen NPRO03 som forfaller ultimo mars 2010, heter det i en melding.

DnBNOR Markets og Nordea Markets er tilretteleggere.

Den eksisterende obligasjonen som søkes refinansiert har 2. prioritets pant i følgende eiendommer: Maridalsveien 323 i Oslo, Middelthunsgate 17 i Oslo, Forusbeen 35 i Stavanger og Finnestadveien 44 i Stavanger.

Eksterne verdivurderinger av disse eiendommene pr 31.12.2009 er henholdsvis 341,8 millioner kroner, 672,85 millioner kroner, 355,75 millioner kroner og 436,45 millioner kroner.