Børs og finans

Banken redder Consis

Det har ikke latt seg gjøre å finne nye eiere som på akseptable vilkår kan drive Consis videre. Nå går Sparebanken Hedmark inn som ny eier.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
26. april 2011 - 08.40

Sparebanken Hedmark går inn som ny eier i Consis AS. Hensikten er å sikre verdiene i selskapet, ivareta lokale arbeidsplasser og bidra til langsiktig drift og utvikling, heter det i en børsmelding.

Consis har vært en utviklingsorientert organisasjon med store investeringer innen IT, forretningsutvikling og oppkjøp av regnskapskontorer. Selskapet har ikke lyktes i deler av denne satsingen. På bakgrunn av dette har Consis de siste månedene hatt store finansielle og likviditetsmessige utfordringer. Det har ikke latt seg gjøre å finne nye eiere som på akseptable vilkår kan drive Consis videre.

Den økonomiske situasjonen og hensynet til å beholde dyktige medarbeidere, har gjort det viktig å finne en snarlig løsning. Generalforsamlingen i Consis AS besluttet derfor mandag 18. april å la Sparebanken Hedmark overta eierskapet. Generalforsamlingen har også gjennomført en rettet emisjon mot Sparebanken Hedmark, hvor 16 millioner kroner av gjelden er konvertert til ny egenkapital.

Consis består av 47 økonomihus, har 350 medarbeidere og er en av landets ledende tilbydere og utvikler av økonomi- og regnskapstjenester. Konsernet har hovedkontor på Tynset og kjeden utøver sin virksomhet over store deler av landet.

Sparebanken Hedmark ser potensialet i Consis, som har utviklet framtidsrettede løsninger i en bransje i endring. Sparebanken Hedmark vil i sitt eierskap trekke på kompetansen til alliansepartneren SpareBank 1 SMN, som eier SMN Regnskap AS, et selskap med 110 ansatte.

-Vi mener vi kan ta vare på og videreutvikle den solide kompetansen i Consis. Sammen med medarbeiderne i Consis har vi tro på at Sparebanken Hedmark kan skape en lønnsom og framtidsrettet virksomhet til det beste for kundene, de ansatte og banken, sier Nils Arne Nordheim, direktør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Hedmark.

-Vi er glade for at Sparebanken Hedmark blir ny eier av Consis AS. Dette er den beste løsningen for å ivareta de verdiene som er skapt i selskapet gjennom snart 20 år, sier konstituert konsernsjef Geir Schjølberg i Consis AS.