Børs og finans

– Dette kan trigge videre oppgang på Oslo Børs

Etter de siste dagers rekyl på Oslo Børs lurer mange på om oppturen er over. Analytiker Christian Frengstad Bjerknes forteller om flere triggere som kan løfte Oslo Børs ytterligere.

Christian Bjerknes.

Christian Bjerknes.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
16. august 2011 - 10.41

Etter noen fryktelige uker i aksjemarkedet har vi de siste dagene sett en solid rekyl. Tirsdag er det nok en gang pessimistene som råder på Oslo Børs.

I skrivende stund står hovedindeksen i 365,34 poeng, ned 1,68 prosent.

-På grunn av mange usikkerhetsmomenter er det vanskelig å operere med høy sikkerhet i anslagene. Eurosonen sliter med store strukturelle problemer og stor usikkerhet knyttet til den politiske responsen og gjeldskrisen som henger som en mørk sky over den fremtidige veksten, sier Christian Frengstad Bjerknes, analytiker i SpareBank 1 Markets, til HegnarOnline.

-Den amerikanske økonomien sliter fortsatt med en arbeidsledighet på 9,1 prosent, et deprimert boligmarked og lav BNP-vekst. I tillegg viste amerikanske politikere overraskende liten handlingsvilje og ansvarlighet ved å la diskusjonene rundt å heve gjeldstaket trekke ut så nært fristen, sier Bjerknes.

-På tross usikkerheten har ikke vi en ny resesjon som hovedscenario. Fremvoksende økonomier ser ut til og fortsatt levere et solid bidrag til den globale veksten. I juni forventet IMF "World Economic Outlook" en global BNP-vekst på henholdsvis 4,3 prosent og 4,5 prosent i 2011 og 2012. Selv med eventuelle nedrevideringer forventes altså den globale veksten å bli nokså bra, sier analytikeren.

-Skal vi i løpet av de neste ukene videre opp, eller står vi foran en ny nedtur? Hva vil i så fall være triggerne?

-Dette tatt i betraktning anser vi dermed aksjer som en relativt attraktiv investering på litt lengre sikt, selv med en periode med lav vekst i den vestlige verden. Dette skyldes at aksjemarkedet til dels har priset inn faren for en resesjon i den vestlige verden, noe vi ikke forventer. Gitt at vi unngår en resesjon i EU og USA, fremstår Oslo Børs som billig priset og 2. kvartalsrapporteringen var relativt bra, sier Bjerknes.

-Mulige triggere på Oslo Børs kan være bedring av amerikanske makrodata, forventninger om ytterligere tiltak fra Federal Reserve - neste uke holder Ben Bernanke tale på Jackson Hole symposiet, stedet hvor han for nøyaktig et år siden indikerte kvantitative lettelser QE2 - eller redusert fokus på europeisk statsgjeld, avslutter Bjerknes.