Børs og finans

Robotinvestorer frikjent

Høyesterett har forkastet anken i den såkalte robothandelsaken.

Høyesterett i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix.

Høyesterett i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix.

Artikkel av: NTB
2. mai 2012 - 12.20

Høyesteretts avgjørelse falt onsdag ettermiddag, melder Dagens Næringsliv.

De to ivestorene, Svend Egil Larsen og Peder Veiby, ble først dømt og senere frifunnet for markedsmanipulasjon etter at de handlet mot en såkalt aksjerobot. Ved å benytte et bestemt handlemønster fikk de roboten til å tilby mer for en bestemt aksje, som investorene dermed kunne selge tilbake med gevinst etter å ha eid den en kort periode.

Påtalemyndigheten mente det var brudd på verdipapirhandelloven å handle slik at kursen roboten tilbød ble høyere. Borgarting lagmannsrett landet derimot på at kursendringene «først og fremst var et resultat av svakheter i programmering» av roboten.

Dette er i korte trekk saken Saken gjelder spørsmålet om overtredelse av verdipapirhandelloven § 3-8, forbudet mot markedsmanipulasjon.

De tiltalte opererte som daghandlere i aksjer. Uavhengig av hverandre hadde de oppdaget en svakhet i programmeringen av en aksjerobot, som gjorde det mulig å manipulere kursen aksjeroboten tilbød i markedet ved en rask rekke av transaksjoner.

I perioden desember 2007 til mars 2008 klarte de tiltalte å skaffe seg bruttogevinster på noen hundretusen kroner. Spørsmålet i saken var om de tiltaltes handlemønster innebar ulovlig markedsmanipulasjon.

Høyesterett kom til at forholdet falt inn under ordlyden i verdipapirhandelloven § 3-8 første ledd jf. annet ledd nr. 1 første og annet alternativ, men at forholdet også måtte vurderes ut fra en rettstridsreservasjon.

Et flertall av dommerne (Webster, Endresen og Falkanger) kom etter en konkret vurdering til at rettstridsreservasjon medførte at forholdet ikke kunne anses som ulovlig.

To dommere (Tønder og Tjomsland) fant at forholdet var straffbart.

Les hele begrunnelsen fra Høyesterett i Robotsaken

Lær mer om robothandel i denne videoen

Konkurranse2. mai startet 3 . runde i Kapitals BørsNM 2012. Meld deg på aksjekonkurransenog være med å kjemp om luksusferie for 2 personer på luksusresorten Shanti Maurice med Paradisreiser - pluss 50.000 kroner i kontanter.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.