Børs og finans

Mårten Rød går av som styreleder i Interoil etter tiltale

Mårten Rød går fra styret i Interoil Exploration & Production ASA.

Mårten Rød - bildet er hentet fra Kapital

Mårten Rød - bildet er hentet fra Kapital

Artikkel av: Øystein Byberg
4. desember 2012 - 08.55

Mårten Rød har informert styret i Interoil Exploration & Production ASA om at han vil gå av som styreleder i kjølvannet av Økokrims anklager mot ham. Anklagene er ikke relatert til Interoil, men Rød går av for at selskapet og dets aksjonærer ikke skal bli skadelidende.

Anklagene betegnes som fullstendig grunnløse.

Rød, som Kapital hadde en reportasje om i begynnelsen av november (Kap. 20/12), er satt under tiltale av Økokrim for svindel og økonomisk utroskap for 228 millioner kroner.

Han er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 275 første og annet ledd " for i hensikt å skaffe seg eller andre en ubrettiget vinning, å ha forsømt en annens anliggender som han styrte eller hadde tilsyn med eller handlet mot en annens tarv, i det utroskapen er grov, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade", heter det i tiltalen

I tiltalen heter det også at Mårten Rød, i egenskap av styreformann i Marine Subsea AS, besørget eller medvirket til at det ble betalt fakturaer for 27,6 millioner dollar, tilsvarende 156,5 millioner kroner, til Panama-selskapene Glens Commercial Corp. og Altic Shipping Inc.

Dette var i strid med Marine Subseas interesser blant annet fordi selskapet ikke mottok tilsvarende motytelse, slås det fast i tiltalen.

Marine Subsea gikk konkurs og det er, i følge Finansavisen, meldt inn krav til konkursboet på tilsammen 621 millioner kroner.