Børs og finans

Oppskriften på å slå markedet

Investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning tror de som styrer selskapene kjenner dem best. Han har hatt 37,55 prosent avkastning det siste året på å følge Trygve Hegnars suksessoppskrift.

AP Photo

AP Photo

22. januar 2013 - 16.49

Fordi primærinnsiderne har en informasjonsfordel, tilsier finansteori at disse som gruppe over tid skal gjøre det bedre enn gjennomsnittsinvestoren på børsen.

Investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning var gjest i Økonominyhetene på HegnarTV. Myrseth forvalter blant annet fondet Dovre Inside Nordic, som følger primærinnsidehandler i de børsnoterte selskapene i Norden. Siden oppstart i januar i fjor har fondet hatt 37,55 prosent avkastning.

- Det overrasket meg at ingen fond hadde denne investeringsfilosofien, sa Myrseth.

Han fortalte at inspirasjonen til fondet kom fra Innsideporteføljen som har vært å finne i Finansavisen i 17 år. I 16 av disse 17 årene har den slått markedet.

- Det som er verd å merke seg, er at teorien bare fungerer på kjøpene. Den fungerte ikke på innsidesalgene. Det kan være mange grunner til at folk selger, sa Trygve Hegnar som opprinnelig startet den populære lørdagsspalten.

Myrseth anbefalte også 4 aksjer.

Trygve Hegnar kommenterte nyhetsbildet på Oslo Børs, og i dagens tekniske analyser så vi på Statoil, Storebrand og Golden Ocean. Chartene til de tekniske analysene finner du på HegnarOnline TV sine facebooksider.

Vi benytter flash på våre TV-sider. Flash kan lastes ned her.

Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker om tekniske analyser, send de til tvtips@hegnar.no

Se sendingen her: