Børs og finans

Populært Prosafe-lån

Prosafe har plassert et obligasjonslån. Dette ble betydelig overtegnet.

Safe Concordia, bolig- og servicerigg eid av Prosafe. Foto: Selskapet

Safe Concordia, bolig- og servicerigg eid av Prosafe. Foto: Selskapet

Artikkel av: Stein Ove Haugen
4. januar 2013 - 11.39

Prosafe har plassert et usikret obligasjonslån som har en løpetid på syv år. Lånet på 500 millioner kroner har en rente på tremåneder NIBOR + 3,75 prosentpoeng.

Lånet var "betydelig overtegnet".

Pengene skal brukes til refinansiering og generelle selskapsformål.

DNB Markets, SEB og Swedbank First Securities var tilretteleggere.