Børs og finans

Salmar håver inn i sterkt laksemarked

- Vi er fornøyde med prestasjonene i alle oppdrettssegmentene, sier konsernsjef i SalMar, Yngve Myhre.

SalMar - bildet er hentet fra selskapets hjemmesider

SalMar - bildet er hentet fra selskapets hjemmesider

Artikkel av: Stein Ove Haugen
29. mai 2013 - 07.26

Salmar ASA melder om et resultat etter skatt på 235,4 millioner kroner i 1. kvartal 2013, mot 97,5 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 2,04 kroner, mot 0,88 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 308,4 millioner kroner, sammenlignet med 101,7 millioner kroner året før.

Driftsresultatet ble 234,9 millioner kroner, mot 41,0 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 1.276,7 millioner kroner, sammenlignet med 809,3 millioner kroner i 1. kvartal 2012.

Økningen i inntekter er primært et resultat av en kraftig økning i prisen på laks, men også av en økning i slaktevolum på 34 prosent til 23.200 tonn dette kvartalet.

- Vi er fornøyde med prestasjonene i alle oppdrettssegmentene og det er spesielt gledelig å se at segment Rauma er tilbake og leverer gode marginer. Segment Nord-Norge leverer også et godt kvartal, tatt i betraktning at 70 prosent av fisken er fra Finnmark hvor kostnadene er høyere, samt at all fisken ble slaktet i januar og februar da lakseprisen var lavere enn i mars, sier konsernsjef i SalMar, Yngve Myhre.

Utsiktene for resten av 2013 er gode og Fish Pool sine Forward priser peker ved slutten av mai på en gjennomsnittlig laksepris for 2013 på 35 kroner per kilo. Temperaturen i sjøen har vært vesentlig lavere i første kvartal i år enn i fjor, noe som til en viss grad har påvirket tilveksten på den stående biomassen.

SalMar opprettholder likevel sin guiding på et totalt slaktevolum for 2013 på 116.000 tonn, en økning på 13 prosent fra slaktevolumet på 102.600 tonn i 2012.

Her er rapporten og presentasjonen