Børs og finans

Kvitter seg med aksjer i SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 Gruppen selger nå alle sine aksjer i SpareBank 1 Markets.

Martin Hagen - Foto: Finansavisen

Martin Hagen - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Stein Ove Haugen
12. august 2013 - 08.09

SpareBank 1 Gruppen selger nå sine aksjer i SpareBank 1 Markets, opplyses det i en melding.

De eier 98 prosent av aksjene i meglerhuset, og vil med planlagt virkning fra tredje kvartal i år selge alle aksjene til SpareBank 1 SMN (24 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (24 prosent), Samarbeidende Sparebanker (24 prosent), Sparebanken Hedmark (15 prosent), LO (12 prosent) og ansatte (2 prosent).

- Ved at bankene blir direkte eiere i SpareBank 1 Markets, legges forholdene enda bedre til rette for en helhetlig bedriftsmarkeds- og kapitalmarkedsstrategi for SpareBank 1-bankene. Dette vil gi bedriftskundene til bankene et bedre tilbud og derigjennom styrke bankenes konkurransekraft. Sammen med lønnsomhetsforbedrende tiltak vil vi oppnå bedre resultater for selskapet og avkastning for eierbankene, sier styreleder i SpareBank 1 Markets og konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson, i en kommentar.

SpareBank 1 Markets vil samtidig overta deler av verdipapirvirksomheten til SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN, fordelt på 4 årsverk i Tromsø og 12 årsverk i Trondheim. Dette gjelder tjenestene corporate finance, aksjehandel og analyse.

SpareBank 1 Gruppen selger sine aksjer i SpareBank 1 Markets for 145 millioner kroner. I forbindelse med endringen av eierstruktur har SpareBank 1 Gruppen foretatt en nedskriving av eierposten på 122 millioner kroner per 30. juni 2013.

Les hele meldingen her.

Følg HegnarOnline på Facebook her!