Børs og finans

– Det kan bety ny børsfest

2013 har vært en stor fest for mange av aktørene i aksjemarkedet. Investeringsdirektør Stig Myrseth trekker frem to forhold som taler for at oppturen fortsetter.

Oslo Børs med Onkel Skrue-statuett i forgrunnen - Foto: Scanpix

Oslo Børs med Onkel Skrue-statuett i forgrunnen - Foto: Scanpix

Artikkel av: Stian Jacobsen
9. desember 2013 - 13.17

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning slår investeringsdirektør Stig Myrseth fast at en rikelig tilgang på arbeidskraft og råvarer gir stort potensial for ikke-inflatorisk vekst i verdensøkonomien.

Sammen med en overflod av ledig kapital parkert til lav rente mener Myrseth at det kan bety ny børsfest i 2014.

Les også: Strategene i Nordea anbefaler seks aksjer

2013 går raskt mot slutten, og aksjeinvestorer har all grunn til å feire. Oslo Børs er opp tjue prosent hittil i år, og selv om børsen ikke lenger er billig, mener Myrseth at det er to forhold som taler for at festen vil fortsette.

- For det første er det ingen flaskehalser i verdensøkonomien. Det er ingen mangel på ledige hender, og råvaremarkedet utgjør heller ikke noen hindring. Takket være skiferoljerevolusjonen vil neppe galopperende oljepriser spenne bein under den neste globale høykonjunkturen, sier Myrseth.

- Med mye ledig kapasitet og lav inflasjon er det sentralbankenes oppgave å stimulere den økonomiske veksten maksimalt. Det er ingen grunn til å bremse før inflasjon og overopphetning truer. Flere år med høykonjunktur er imidlertid påkrevd før vi kommer dit, slår Myrseth fast.

- Potensialet for langvarig og sterk vekst er en viktig grunn til optimisme. Et annet tungtveiende kjøpsargument er den store mengden kapital som kan investeres i aksjer om optimismen vender tilbake, sier investeringsdirektøren.

- Etter et tiår med krise og høy volatilitet er de fleste investorer undervektet aksjer og overvektet sikre obligasjoner og kontanter. Når frykten for økonomisk kollaps forsvinner, spørs det hvor lenge folk finner seg i å ha pengene plassert til negativ realrente i bank og statsobligasjoner, sier Myrseth.

På toppen av dette kommer sentralbankenes pengetrykking. Myrseth minner om at den amerikanske basispengemengden nesten er femdoblet siden 2008.