Børs og finans

Vurderer å selge aksjer for 225 millioner kroner

Ledelsen i Havyard Group sikter mot børsnotering.

Foto: Havyard.

Foto: Havyard.

Artikkel av: Stian Jacobsen
12. juni 2014 - 10.13

Havyard Group sikter mot notering på Oslo Børs, alternativt Oslo Axess, og vil i den anledning gjennomføre et nedsalg fra hovedaksjonæren Havila Holding AS, som eier rundt 82,1 prosent selskapets aksjer.

Ifølge en børsmelding vil mellom 4,2 millioner og 6,25 millioner aksjer bli lagt ut for salg til en fast pris på 36 kroner.

Det betyr at det skal selges aksjer for 151,2 til 225 millioner kroner.

En aksjekurs på 36 kroner verdsetter selskapet til 811 millioner kroner.

Tilbudet består ifølge TDN Finans av to transjer. En institusjonell plassering med en minstetegning på én million kroner, og et spredningssalg.

Sævik-familien selger seg nedHavyard Group ASA leverte 6. juni en oppdatert søknad til Oslo Børs om notering på Oslo Børs, alternativt Oslo Axess.

Børsen forventes å ta stilling til søknaden i sitt børsstyremøte 18. juni, og går alt som det skal, blir aksjen handlet fra og med 26. juni.

Havila Holding er eid 10 prosent av Per Sævik og hans Pison AS, mens resten er likt fordelt mellom barna Njål Sævik (Emini Invest AS), Vegard Sævik (Innidimman AS) og Hege Sævik Rabben (HSR Invest AS).

Tilretteleggere er Fearnley Securities og Arcitic Securities.