Børs og finans

Gjensidigestiftelsen satser i Afrika

Investerer 30 millioner i et innovativt fond som satser på bønder i Afrika.

Artikkel av: Magnus Berg Johansen
10. september 2014 - 18.00

- Det er et stadig økende fokus på sosiale investeringer i Norge, og vi mener det å investere i et slikt fond kan utgjøre et supplement til tradisjonell bistand.

Det sier leder for investeringer i Gjensidigestiftelsen, Knut Nordenhaug, til Hegnar.no i forkant av et større arrangement som holdes på BI onsdag og torsdag. Her er fokus rettet mot hvordan man kan utvikle investeringsmuligheter som samtidig gir positive ringvirkninger for samfunnet rundt.

Stiftelsen, som eier 62 prosent av det børsnoterte Gjensidige Forsikring, følger med spenning på hvordan det stadig dukker opp slike investeringsmuligheter hvor man kan kombinere økonomisk gevinst og positiv samfunnseffekt.

Og i våres valgte de å investere 30 millioner kroner i Voxtra East Africa Agribusiness Fund – et av de første skandinaviske eksemplene som bruker markedsbaserte prinsipper for å trekke folk ut av fattigdom.

VoxtraDet innovative privat equity-selskapet Voxtra ble etablert i 2011. I tillegg til støtte fra institusjonelle investorer som Grieg, Kavlifondet og Norfund har fondet også trukket til seg privatinvesteringer fra personer godt kjent innen finansbransjen.

Totalt teller fondet, som gjør direkteinvesteringer i små og mellomstore bedrifter i østafrikansk jordbruksindustri, i dag 110 millioner kroner.

Målsetningen er å skape en løsning hvor man både kan få en finansiell avkastning og samtidig utgjøre en forskjell – totalt håper man å kunne påvirke livet til over 200.000 bønder i Øst-Afrika.

- Denne type investeringsmuligheter er fortsatt et nytt tema for mange investorer, men vi opplever at norske investorer liker tanken på å kunne kombinere avkastning og samfunnseffekt, sier fondets daglige leder, Pål Dale, til Hegnar.no, og fortsetter:

- De fleste investorene som har blitt med så langt hadde ikke hørt om den slags investeringer tidligere, men ble fortsatt med. Det sier noe om at det finnes en betydelig latent etterspørsel, sier Dale videre.

Om videre kapitalutvidelse henviser Dale til at fondet er lukket, men at de vil undersøke nye fond etter hvert som de får investert pengene de allerede har samlet inn.

Og skal man tro Nordenhaug kan det investeres mer fra Gjensidigestiftelsen i fremtiden:

Totalt har vi 14,5 milliarder kroner til forvaltning, så 30 millioner er bare så vidt en start for investeringer med en sosial profil. Risikovillige investeringer i utviklingsland er noe vi  tror mange vil få øynene opp for fremover, sier han