Børs og finans

- Man kan ikke stikke hodet i sanden

Idar Kreutzer mener norske investorer må ta innover seg bærekraftbølgen som ruller innover finansmarkedene.

Artikkel av: Magnus Berg Johansen
11. september 2014 - 11.00

- Etter mitt skjønn så er det åpenbart sånn at det å stikke hodet i sanden og late som at ingenting foregår - det er den mest risikable strategien. Man må være nysgjerrig, man må gå inn og forsøke å finne ut hva som foregår, også kan man ta stilling til om dette er noe man ønsker å innarbeide i sine strategier eller ikke.

Det sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, til Hegnar.no under et todagers arrangement om bærekraftig finans som arrangeres på Handelshøyskolen BI av TBLI.

Han mener tydelig at det skjer en utvikling der finansaktører i stadig større grad utforsker muligheter for å kombinere finansiell avkastning med samfunnsavkastning.

- Jeg ser klart en utvikling i den retningen. Det er økt interesse og økt kompetanse, sier han til Hegnar.no.

3 typer strategier

Mer spesifikt ser Kreutzer tre ulike strategier som utvikles hvor finansaktører deltar i sosiale eller bærekraftige investeringer som i størst mulig grad kan ha en positiv samfunnseffekt.

- Det ene er etableringen av spesialiserte fond, hvor man blant annet har som formål å bekjempe fattigdom i den tredje verden samtidig som de tjener penger.

Ifølge Kreutzer ser man flere slike fond hvor folk kan putte sine sparepenger inn i fordi de liker ideen og tror på de menneskene som arbeider med dette.

- Det andre er det brede, store fondene som pensjonsfond og det norske oljefondet som legger stor vekt på to ting: å forstå risikoen i kontantstrømmen de invester i, og stadig mer aktiv eierskap.

Investorer er stadig mer interessert i å forstå hvordan utviklingen i kontantsrømmen kan påvirkes av konsekvenser fra klimaendringer, av ny regulering og av endret etterspørsel fra forbrukere.

Samtidig fokuserer de stadig mer på å komme tettere på virksomhetene de har investert i, de setter klarere rammer for hva de forventer og de følger opp forventningene.

- Her går blant annet oljefondet i front, sier Kreutzer.

Det tredje, er ifølge Kreutzer, det man kan kalle "Warren Buffet-strategien".

- Når han nå går så tungt inn i fornybar energi som han har gjort i USA den siste tiden så sender jo det et signal og det er et eksempel på det vi ser en økende tendens til - at investorer ønsker å komme inn i en tidligere fase i nye endringer og er såkalt "opportunity seeking".