Børs og finans

- Vi slår markedet med de mest bærekraftige selskapene

Storebrand lykkes godt med sitt fond hvor de velger selskaper som er effektive i ressursbruk, har gode styringssystemer og som jobber strategisk med bærekraft.

Christine T Meisingset  - Foto - Cox

Christine T Meisingset - Foto - Cox

Artikkel av: Magnus Berg Johansen
12. september 2014 - 12.00

- Jeg er godt fornøyd. Siden oppstart i 2012 har vi slått markedet med 1 prosent. Det er nesten på linje med andre globale aksjefond.

Det sier forvalter og leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Christine Tørklep Meisingset, til Hegnar.no. Hun deltok under et todagers arrangement om bærekraftig finans som ble holdt på Handelshøyskolen BI av den internasjonale organisasjonen TBLI.

- Vi startet med bærekraftsanalyser allerede i 1995 og har gode erfaringer. Temaer som vannforbruk, produktsikkerhet eller anti-korrupsjon er ikke dekket av tradisjonelle selskapsanalyser, men har finansiell relevans og er ofte undervurdert. Vi forvalter pensjon og langsiktig sparing og må forstå alle typer risiko og muligheter for å sikre god avkastning, sier Meisingset til Hegnar.no.

Storebrand har også luket ut 48 klimaverstinger fra alle egenforvaltede fond og porteføljer.

- Mange tror at dette reduserer avkastningen, men det har ikke vært tilfelle hos oss. Selskaper som har hele sin virksomhet i kull eller oljesand er svært utsatt finansielt når klimapolitikken blir tøffere, derfor mener vi det er viktig å styre unna disse selskapene, sier Meisingset til Hegnar.no.

Under konferansen utdyper Meisingset at hun har en langsiktig strategi hvor 3 ting står sentral: Vi går inn i en tid med befolkningsvekst og knapphet på ressurser, veksten fremover vil i størst grad komme i fremvoksende markeder og vi ser også at forbrukere i stadig større grad vil ha bærekraftige produkter og tjenester.

Et godt eksempel mener hun er hva vi ser i bilindustrien hvor etablerte selskaper som GM og andre som ikke har tilpasset seg endringene, også har slitt finansielt, mens selskaper som BMW som har jobbet systematisk med bærekraftig innovasjon, har vist gode finansielle resultater.

Tesla, som for bare få år siden ble undervurdert av de fleste, er på alles lepper.

- Kan ikke stikke hodet i sanden

Tankesettet til Meisingset virker å være i samme retning som leder av Finans Norge, Idar Kreutzer, tror på.

Tidligere uttalte han at norske investorer i større grad nå må ta innover seg bærekraftbølgen som ruller innover finansmarkedene.

- Etter mitt skjønn så er det åpenbart sånn at det å stikke hodet i sanden og late som at ingenting foregår - det er den mest risikable strategien. Man må være nysgjerrig, man må gå inn og forsøke å finne ut hva som foregår, også kan man ta stilling til om dette er noe man ønsker å innarbeide i sine strategier eller ikke, uttalte Kreutzer til Hegnar.no onsdag.

Kreutzer mener tydelig at det skjer en utvikling der finansaktører i stadig større grad utforsker muligheter for å kombinere finansiell avkastning med samfunnsavkastning.