Børs og finans

Kjos selger seg ned i Norwegian

HBK Invest, hvor Norwegian-sjef Bjørn Kjos er hovedeier, har hyret inn Arctic for å selge ut Norwegian-aksjer gjennom en bookbuilding-prosess.

Bjørn Kjos. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Bjørn Kjos. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Helene Kleppe
15. desember 2014 - 17.02

I en børsmelding mandag fremkommer det at HBK Invest vurderer å selge opptil 703.243 aksjer i Norwegian. Posten tilsvarer 2 prosent av selskapet.

Med dagens sluttkurs på 280 kroner vil dette gi 196,6 millioner kroner i kassen til HBK som har gitt Arctic Securities i oppdrag å se på mulighetene for å selge.

Selv om HBK Invest klarer å få solgt unna hele posten, vil de fortsatt sitte med 8.795.873 aksjer i flyseselskapet, tilsvarende 25,02 prosent av aksjebeholdningen.

HBK understreker at de fortsatt vil være en langsiktig eier av Norwegian.

Bookbuilding-prosessen begynner i dag.

Bjørn Kjos eier 76,58 prosent av aksjene i HBK. I tillegg eier han 7,64 prosent gjennom selskapet Bøgaset AS. Bjørn Halvor Kise eier 8,24 prosent og Tore Kjos’ heleide Tokjo Invest AS eier 7,64 prosent