Børs og finans

- Bakkafrost er en juvel

- Verdens mest lønnsomme i et drømmemarked, skryter Delphi.

Foto: Bakkafrost.

Foto: Bakkafrost.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. januar 2015 - 15.38

I sin årsrapport for 2014 har forvalterne i Delphi Fondene tatt en nærmere titt på tre aksjer som går igjen i flere av porteføljene.

En av disse er Bakkafrost, som ifølge Norge-forvalter Håkon Hovengen Sætre er intet mindre enn «en oppdrettsjuvel».

- En dedikert ledelse, fullt integrert produksjon og nær perfekte klimatiske forhold for lakseoppdrett, har dannet grunnlaget for at selskapet nå er verdens mest lønnsomme lakseoppdretter.

- Vi har vært med i selskapet siden børsintroduksjonen våren 2010, og argumentene for å eie selskapet den gangen var mange av de samme som i dag, skriver han.

- Oppnår høyere priserForvalteren beskriver Bakkafrost som en ansvarlig markedsleder på Færøyene, og sørger blant annet for å brakklegge fjordene regelmessig.

- Selskapet har derfor svært lite problemer med fiskehelse sammenlignet med sine norske konkurrenter. Det er også grunn til å anta at fôrmiksen på færøysk laks, som inneholder langt mer animalske proteiner enn resten av industrien, er med på å styrke laksehelsen, skriver Hovengen Sætre.

Det siste er ifølge forvalteren også med på å heve kvalitetspreget og Omega3-andelen i fisken.

- Disse forholdene, samt at selskapet selger større laks enn resten av industrien, bidrar til at Bakkafrost oppnår en høyere pris enn sine konkurrenter i flere markeder, fortsetter han.

- Noe skjedde i 2011/12Lakseprisene falt kraftig i 2. halvår 2011, og holdt seg lave en stund etter at Chile igjen hadde fått fart på produksjonen.

I denne perioden solgte Hovengen Sætre seg delvis ut av Bakkafrost. Men sommeren 2012 snudde så lakseaksjene opp, til tross for den massive tilbudsveksten.

- Dette satte oss for alvor på sporet av sektoren. Noe hadde skjedd på etterspørselssiden, skriver han.

Forvalteren økte raskt eksponeringen igjen i selskapet, og kjøpte på begge sider av årsskiftet 2012/13, på 50-60 kroner.

- Siden den gang har aksjen gitt en eventyrlig avkastning. Mye tyder på at tiden med lave priser utvidet kundegruppen i laks, og at denne gruppen har fortsatt å kjøpe tross stigende priser.

- Markedet har blitt sterkere enn noen hadde drømt om, og Bakkafrost har klart å øke volumene raskere enn forventet, skriver forvalteren videre.

En høyt priset favorittSelv om Hovengen Sætre har lettet noe på eksponeringen på vei opp, men Bakkafrost har lenge vært blant fondets største poster.

Ved årsskiftet var de 220.000 aksjene i selskapet den 8. største posten, med 4,03 prosent av midlene investert. I tillegg har Delphi Nordic 442.314 aksjer i Bakkafrost, som er dette fondets 12. største post.

Bakkafrost er sist omsatt for 166 kroner på Oslo Børs.

Dermed sitter de to Delphi-forvalterne på Bakkafrost-aksjer for ca. 110 millioner kroner, hvorav en stor andel er gevinst.

- I løpet av 2014 oppnådd Bakkafrost en høyere prising enn sektoren generelt, noe vi har forventet og mener er riktig, skriver Hovengen Sætre.

Dette har fått Delphi til å ta eksponeringen noe ned i det siste.

- Selskapet er likevel fortsatt blant våre favoritter i en sektor vi tror vil fortsette å gjøre det sterkt også i 2015, avslutter Norge-forvalteren.