Børs og finans

To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advares det mot en investering.

Artikkel av: Stian Jacobsen
12. november 2015 - 11.17

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Yara og Norway Royal Salmon mens Sevan Marine får en salgsanbefaling.

- Yara International har de seneste ukene hatt en positiv utvikling og innledet en kortsiktig stigende trendkanal. Kursen har brutt opp gjennom tidligere motstand ved 396 kroner og utløst et kjøpssignal. Det ligger motstand over dagens kurs ved tidligere kurstopper rundt 428 kroner, og ved reaksjoner tilbake er nå støtte ved 396 kroner. Positiv volumbalanse indikerer en økende kjøpsinteresse blant investorer. Selskapet er positiv på innsidehandler etter at styreleder Leif Teksum kjøpte 500 aksjer i begynnelsen av november. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Norway Royal Salmon ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Kursen ga nylig et kjøpssignal fra en rektangelformasjon, noe som indikerer at en konsolideringsfase er over, og videre oppgang er indikert. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved 62 kroner, og det finnes noe motstand over dagens nivå ved 72 kroner. Positiv volumbalanse med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Selskapet har en nøytral innsidevurdering. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Sevan Marine ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Fallende trender indikerer at selskapet er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Selskapet presenterte på onsdag kvartalstall. Kursen steg etter fremleggelsen, men på en lav omsetning. Volumbalansen er negativ på mellomlang sikt, noe som indikerer en overvekt av negative investorer. Sevan Marine har en nøytral innsidevurdering. Det er ikke blitt rapportert om innsidehandler i selskapet siden mars i år. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.