Børs og finans

Dette er Aker-toppens nye kamp

Konsernsjef i Aker Øyvind Eriksen er frisk av kreft. Nå vil han gi tilbake.

Bjørn Erikstein, administrerende direktør OUS t.v , Øyvind Eriksen, initiativtaker og Arthur Buchardt, Radiumhospitalets Venner og investorer avtaler nye møter vedr nye planer for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet presenteres. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bjørn Erikstein, administrerende direktør OUS t.v , Øyvind Eriksen, initiativtaker og Arthur Buchardt, Radiumhospitalets Venner og investorer avtaler nye møter vedr nye planer for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet presenteres. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Artikkel av: Eline Hvamstad
21. desember 2015 - 08.51

Kreftdiagnosen kom uten forvarsel på Akers konsernsjef Øyvind Eriksen. Etter vellykket behandling ved nedslitte Radiumhospitalet har han bestemt seg for å gi noe tilbake.

- Radiumhospitalet er et merkenavn i Norge som er like sterkt som Aker og andre prominente navn i næringslivet. Det signaliserer kompetanse og trygghet på et fagområde som forbindes med frykt, usikkerhet og fortvilelse. Radiumhospitalet har en helt spesiell plass i det norske folk og fagmiljøet der har i årtier vært et fyrtårn i helsevesenet, sier Eriksen til VG.

Han mener bygningen står i skarp kontrast til kvaliteten på behandlingen og omsorgen fra høykompetente leger og sykepleiere.

Samarbeidet med tidligere kreftpasient Arthur Buchardt startet for et år siden. Og sommeren 2014 fikk Eriksen, for egen regning et ledende arkitektkontor til å tegne et utkast til nytt sykehusbygg. Prosjektet ble gitt som en gave til styret i august.

Eriksen og Buchardt har som mål å få reist klinikkbygget som et offentlig ideelt samarbeid, der et eventuelt overskudd går til kreftforskning.

Ett år etter at Buchardt og Eriksen presenterte planene for sykehusets direktør Bjørn Erikstein, tar styret i Radiumhospitalet prosjektet skrittet videre, skriver avisen.

- Vi er i ferd med å vise hvilke resultater som kan oppnås når man spiller med - og ikke mot - alle de gode kreftene som ønsker å stille opp for Radiumhospitalet, sier Eriksen til avisen.