Børs og finans

Varsler strategisk gjennomgang

Brutalt kvartal for Havyard Group

Knallrødt var fargen på Havyards Groups bunnlinje i 4. kvartal.

Foto: Havyard Group.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
26. februar 2016 - 08.24

Skipsteknologileverandøren Havyard Group melder om et resultat etter skatt på minus 81,8 millioner kroner i 4. kvartal 2015, mot minus 13,3 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble minus 3,66 kroner, mot minus 0,52 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble minus 104,5 millioner kroner, sammenlignet med minus 14,8 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) ble minus 56,1 millioner kroner, mot minus 13,0 millioner kroner året før.

Brutalt kvartal

Driftsinntektene beløp seg til 314,7 millioner kroner, sammenlignet med 733,0 millioner kroner i 4. kvartal 2014.

- Driftsmarginen er sterkt påvirket av restruktureringskostnad, lavere aktivitet enn planlagt i de fleste forretningsområder, samt engangseffekter. Utsettelsen av bygg nr. 126 har alene hatt en negativ påvirkning på regnskapet for 4. kvartal

på totalt ca. 30 millioner kroner, skriver selskapet i rapporten.

- Nedskrivning og verdiendring av finansielle eiendeler relatert til skipsinvesteringer i offshore-segmentet på totalt 50 millioner kroner er effektuert i kvartalet, heter det videre.

Strategisk gjennomgang

Havyard skriver videre at selskapet har lykkes med sin differensieringsstrategi, der de har utviklet og levert produkter for isbryting, fiskeri, oppdrett og fornybar energi.

- Vi forventer god lønnsomhet i prosjekt innen disse segmenter for leveranse i 2016 og 2017. Vi opplever god aktivitet og er med i sluttrunden i flere nye prosjekter i disse segmentene, men opplever prispress fra «offshore kapasitet». For å sikre fremtidig god lønnsomhet har vi startet en strategisk gjennomgang for å omstille gruppen til å bli mer lønnsom for å kunne tilpasse seg fremtidig volum og aktivitet innenfor disse segmentene, går det frem av rapporten.

Ifølge selskapet har et «veldig utfordrende marked innenfor offshore» gitt høyere motpartsrisiko på kunde og leverandørsiden.

- På kort sikt er cashflow-situasjonen utfordrende, men vi forventer en bedring i løpet av mars/april i forbindelse med levering av to skrog og avtalt innbetaling fra rederi, kan vi lese.

Les rapporten og presentasjonen her.