An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Påskerush fra sentralbankene

Rentemøtene står i kø

Denne uken er tapetsert med sentralbank-nyheter. Hele fem sentralbanker har rentemøte. 

Artikkel av: Helene Kleppe
14. mars 2016 - 09.07

Tirsdag kommer rentebeskjeden fra Bank of Japan, mens Fed offentliggjør rentebeslutning og prognoser onsdag kveld klokken 19 norsk tid.

- Som vanlig vil oppmerksomheten være størst omkring Feds FOMC-møte. Denne gangen er det todagersmøte med publisering av nye prognoser. Vi forbereder oss på at disse kan bli revidert litt nedover, ikke fordi amerikansk økonomi har gått så ille i det siste, men fordi de virket overdrevent høye i utgangspunktet, spesielt når det gjelder rentene. Vi venter da heller ikke noen renteheving denne gangen, men at dette utsettes til juni under henvisning til internasjonale forhold, skriver Knut Anton Mork i morgenrapporten fra Handelsbanken Capital Markets.

I videointervjuet (øverst i artikkelen) sier sjeføkonom Alicia Garcia-Herrero i Natixis at hun tror Japan vil se an blant annet eurosonen før de gjør mer. Bank of Japan introduserte minusrente etter forrige rentemøte i januar.

Den sveitsiske nasjonalbanken som kun har fire rentemøter i året, har rentemøte torsdag. Det har også Bank of England og Norges Bank.

Det er ikke ventet at Bank of England vil endre renten nå.

- Her har det første løftet i Bank Rate, fra en historisk bunn på 0,5 prosent, blitt utsatt og utsatt, ettersom inflasjonen har unnlatt å ta seg opp som ventet, skriver Øystein Dørum i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Alt i desember varslet Norges Bank sannsynlighetsovervekt for rentekutt i mars, fra 0,75 prosent til 0,50 prosent.

- Siden da har det meste blitt svakere enn Norges Bank da så for seg: Anslått vekst og inflasjon for våre handelspartnere, utenlandske renter, oljeprisen, og aktiviteten her hjemme. I tillegg synes bolig- og kredittveksten nå å dempes. Bare en noe svakere kronekurs og noe høyere prisvekst, begge deler ventelig forbigående, trekker i motsatt retning, sier Dørum.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.