Børs og finans

Påskerush fra sentralbankene

Rentemøtene står i kø

Denne uken er tapetsert med sentralbank-nyheter. Hele fem sentralbanker har rentemøte. 

Artikkel av: Helene Kleppe
14. mars 2016 - 09.07

Tirsdag kommer rentebeskjeden fra Bank of Japan, mens Fed offentliggjør rentebeslutning og prognoser onsdag kveld klokken 19 norsk tid.

- Som vanlig vil oppmerksomheten være størst omkring Feds FOMC-møte. Denne gangen er det todagersmøte med publisering av nye prognoser. Vi forbereder oss på at disse kan bli revidert litt nedover, ikke fordi amerikansk økonomi har gått så ille i det siste, men fordi de virket overdrevent høye i utgangspunktet, spesielt når det gjelder rentene. Vi venter da heller ikke noen renteheving denne gangen, men at dette utsettes til juni under henvisning til internasjonale forhold, skriver Knut Anton Mork i morgenrapporten fra Handelsbanken Capital Markets.

I videointervjuet (øverst i artikkelen) sier sjeføkonom Alicia Garcia-Herrero i Natixis at hun tror Japan vil se an blant annet eurosonen før de gjør mer. Bank of Japan introduserte minusrente etter forrige rentemøte i januar.

Den sveitsiske nasjonalbanken som kun har fire rentemøter i året, har rentemøte torsdag. Det har også Bank of England og Norges Bank.

Det er ikke ventet at Bank of England vil endre renten nå.

- Her har det første løftet i Bank Rate, fra en historisk bunn på 0,5 prosent, blitt utsatt og utsatt, ettersom inflasjonen har unnlatt å ta seg opp som ventet, skriver Øystein Dørum i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Alt i desember varslet Norges Bank sannsynlighetsovervekt for rentekutt i mars, fra 0,75 prosent til 0,50 prosent.

- Siden da har det meste blitt svakere enn Norges Bank da så for seg: Anslått vekst og inflasjon for våre handelspartnere, utenlandske renter, oljeprisen, og aktiviteten her hjemme. I tillegg synes bolig- og kredittveksten nå å dempes. Bare en noe svakere kronekurs og noe høyere prisvekst, begge deler ventelig forbigående, trekker i motsatt retning, sier Dørum.