Børs og finans

Lønningene i oljeindustrien skal ned på industrinivå

Statoil-direktør Anders Opedal tror oljelønningene på sikt kommer ned på samme nivå som prosessindustrien.

Foto: Anette Westgard/Statoil. Hentet fra Det norskes hjemmesider.

Foto: Anette Westgard/Statoil. Hentet fra Det norskes hjemmesider.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
1. april 2016 - 07.21

Lønningene i oljeindustrien skal ned på nivå med lønningene ellers i ­industrien. Statoils konserndirektør Anders Opedal varsler fortsatt tøffe tider, skriver Dagens Næringsliv.

- Vi er lik all annen industri, sier vi til dem som tror at vi er veldig spesielle, sier Opedal til avisen, og mener at det bare er å si det rett ut.

- Fremtidig bemanning i olje- og gassindustri kommer til å bli lavere, og vi kommer til å måtte gjøre samme type aktivitet som vi gjør i dag, med færre folk. En må se på hva prosessindustrien gjorde på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Det er samme omstillingsprosess som vår industri må gjennom de nærmeste årene. Det kommer til å bli krevende, påpeker han.

Opedal trekker frem at den langvarige oljeprisoppgangen fra 2004 til 2014 var drevet av en vanvittig vekst i fremvoksende økonomier.

- Nå finnes ikke den drivkraften lenger. Hvor er det systemet som driver oljeprisen oppover i den neste tiårsperioden? Den ser vi ikke, sier Statoil-direktøren til avisen, og forteller videre at han mener lønningene i oljeindustrien må ned.

- Ikke til neste år, ikke året etter. Men på lang sikt blir olje- og gassindustrien nokså lik annen industri, sier han, og påpeker at han prater om grunnlønn, og at cirka 15 år er det han mener med lang sikt.

I fjor var grunnlønnen i Statoil ifølge DN på rundt 750.000 kroner, mens den for en prosessoperatør i Norske Skog lå på 410.000 kroner.