Børs og finans

Klart bedre fra Skandiabanken

Skandiabanken økte resultatet med 19 prosent.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
11. mai 2016 - 08.29

Skandiabanken konsern fikk et resultat etter skatt på 126,1 millioner kroner i 1. kvartal 2016 mot 106,0 millioner kroner i første kvartal 2015.

Resultat før skatt var 166,4 millioner kroner, mot 145,2 millioner i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet var 174,7 millioner kroner, mot 150,8 millioner i fjorårets 1. kvartal.

Driftskostnadene var på 142,0 millioner kroner (110,8) siste kvartal. Justert for engangskostnader på 8,3 millioner kroner, var driftskostnadene på 133,7 millioner kroner og i tråd med utviklingen fra tidligere kvartal. 

Ved utgangen av første kvartal var bankens utlån til kunder på 58,4 milliarder kroner mot 52,2 milliarder kroner på samme tid i fjor, en økning på 11,8 prosent over siste tolv måneder.

Økningen i netto renteinntekter til 273,3 millioner kroner i første kvartal (225,1) kommer som et resultat av økte utlånsvolum og høyere rentemargin. Rentemarginen økte til 1,65 prosent (1,46). 
Periodens netto tapskostnad ble på 8,3 millioner kroner (5,6), tilsvarende en tapsprosent på 0,06 (0,04).

Ved utgangen av kvartalet hadde banken tapsavsetninger på 117,7 millioner kroner, sammenlignet med 112,3 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal i 2015. 

Ved utgangen av første kvartal hadde banken en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent, en kjernekapitaldekning på 16,0 prosent og en total kapitaldekningsgrad på 17,8 prosent. 

Hovedpunkter fra rapporten 
• Rentemarginen økte til 1,65 (1,46) prosent
• Fortsatt sterk vekst i utlån - 11,8 prosent siste 12 måneder
• Netto renteinntekt økte med 21,3 prosent til 273,0 (225,1) millioner kroner
• Fortsatt lave tap på utlån - tapsprosent på 0,06 (0,04)
• Solid kapitaldekning - ren kjernekapital på 14,5 prosent

- Vi leverer et solid kvartal, vokser som planlagt og øker lønnsomheten. Vi er samtidig stolte av igjen å bli kåret til banken med de mest fornøyde kundene for femtende året på rad av Norsk Kundebarometer. Det å forstå kundenes behov og utvikle banken med en høy grad av kundeinvolvering ser vi som viktige suksessfaktorer også for tiden foran oss, sier daglig leder i Skandiabanken ASA, Magnar Øyhovden.

For å sikre fortsatt konkurransedyktige betingelser, og som følge av endringer i pengemarkedet, gjennomførte banken en rentenedsettelse for boliglån og innskudd med effekt fra 30. mars. En balansert justering av utlåns- og innskuddsrentene, en fallende pengemarkedsrente og redusert avgift til Bankenes sikringsfond har hatt en positiv effekt på rentemarginen i perioden, heter det i rapporten.

Den pågående prosessen med å fase ut resterende drifts- og tjenesteavtaler med Skandia konsernet har vist god framgang i kvartalet. Ved utgangen av første kvartal har alle nye funksjonsområder blitt etablert og bemannet i banken, heter det videre.

Her er rapporten og presentasjonen