Børs og finans

Spetalen kjemper for 820 eposter

Investoren har allerede fått ­skjermet over 39.000 eposter som advokatkorrespondanse under bokettersyn. 

Øystein Stray Spetalen. Foto: Finansavisen.

Øystein Stray Spetalen. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Eline Hvamstad
12. mai 2016 - 07.23

I bokettersynet, som har pågått i flere av Øystein Stray Spetalens selskaper siden ifjor sommer, nekter han myndighetene tilgang til 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse, skriver DN.

Ifølge avisen betviler Skattemyndighetene sterkt at disse epostene er å regne som advokatkorrespondanse, og mener de skal ha tilgang på alt i sitt første gjennomsyn av arkivet under bokettersyn.

DN skriver at Spetalen fikk medhold i første runde mot skattemyndighetene i mars og fikk stanset innsyn med en midlertidig forføyning. Onsdag begynte andre runde hos Oslo byfogdembete.

Skatt øst har allerede latt være å gå inn i over 39.000 eposter som de har sagt seg enig i er advokatkorrespondanse, men er sterkt uenig i at det er skattyter som skal avgjøre hvilke som er for advokatkorrespondanse å regne.

Avisen opplyser om at av de 820 epostene er 72 prosent brev hvor navn på advokat er nevnt i teksten, mens i 25 prosent var en advokat satt i kopi eller blindkopi-feltet. I tre prosent av epostene er de rettet til advokat og minst tre andre mottagere.

– For å kunne gjennomføre sin kontrolloppgave, må skattemyndighetene kunne gå igjennom hele arkivet uten begrensninger i første runde. Det er deres eneste mulighet til å kontrollere hva skattytere oppgir, sa myndighetenes representant, Anders Flaatin Wilhelmsen, advokat hos Regjeringsadvokaten til avisen.

Wiersholm-advokat Anders Ryssdal, som har tatt over saken fra sin kone - advokat Bettina Banoun, representerer Ferncliff og Saga Tankers. 

– Ligningsmyndighetene forutsetter at de har tilgang. Det er en radikal tilnærming fra et offentlig organ, sa Ryssdal til avisen.