Børs og finans

Utsteder ny gjeld - kjøper gammel

Siem Industries vil utstede obligasjon med sikkerhet i selskapets Subsea7-aksjer og dekke inn lignende 2019-obligasjon. 

Artikkel av: Helene Kleppe
26. mai 2016 - 09.38

Siem Industries vil hente 200 millioner euro i en XB-obligasjon som løper til 2021. Obligasjonen har sikkerhet i Subsea 7-aksjer.

Samtidig vil Siem Industries kjøpe tilbake utestående 2019-obligasjoner som også er en exchangeable med sikkerhet i Subsea 7-aksjer.

Siem Industries eier i dag 69,7 millioner Subsea 7-aksjer, tilsvarende om lag 21,37 prosent av samtlige utestående aksjer i Subsea7. Posten opplyses å være en industriell investering på Siem Industries’ nettside.

Obligasjonslånet utstedes i form av en exchangeable, som har mange likhetstrekk med konvertible obligasjoner. Hovedforskjellen i forhold til en konvertibel er at gjelden i en exchangeable har sikkerhet i et annet selskap enn utstederselskapet.

Siem Industries sier i børsmeldingen av de ønsker å hente 200 millioner euro, men opplyser at dette kan økes til 275 millioner euro.

Den nye obligasjonen vil ha løpetid til 2. juni 2021., og kupongrenten vil ligge i intervallet 1,5-2,25 prosent som betales betales halvårlig og på etterskudd.

Prisintervallet indikeres til å ligge med et premium på 27,5 til 32,5 prosent av dagens volumvektede snitt av Subesa7-kursen på Oslo Børs.

ABG Sundal Collier og BNP Paribas er joint bookrunners.