Børs og finans

Ett års utsettelse av finansreform

Europaparlamentet og - rådet har vedtatt å utsette MiFID II / MiFIR.

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Artikkel av: Helene Kleppe
20. juni 2016 - 11.51

Et nytt direktiv og forordning som regulerer markedet for finansielle instrumenter, MiFID II og MiFIR, ble vedtatt i EU våren 2014. 

Ikrafttredelsesdato for dette regelverket ble opprinnelig fastsatt til 3. januar 2017.

Rådet og Parlamentet har nå vedtatt å utsette ikrafttredelsesdatoen til 3. januar 2018, melder Finanstilsynet.

Bakgrunnen for dette er blant annet tekniske utfordringer knyttet til IT-systemene for innsamling av data under virkeområdet til MiFID II/MiFIR.