Børs og finans

Håver inn mer enn ventet på oppkjøp

Skandibanken håver inn mer enn ventet på Visa-kjøp

Skandiabanken-sjef Magnar Øyhovden (fremst) og finansdirektør Henning Nordgulen. Foto: Eivind Yggeseth/Skandiabanken.

Skandiabanken-sjef Magnar Øyhovden (fremst) og finansdirektør Henning Nordgulen. Foto: Eivind Yggeseth/Skandiabanken.

Artikkel av: Eline Hvamstad
29. juni 2016 - 08.18

Den 2. november 2015 annonserte Visa Inc. og Visa Europe Ltd. en transaksjon hvor Visa Inc. vil overta Visa Europe Ltd..

Transaksjonen består av et kontantvederlag ved gjennomføring, et kontantvederlag som utbetales etter tre år og konvertible preferanseaksjer.

Skandiabanken ASA er medlem av foreningen Visa Norge, som er aksjonær i Visa Europe Ltd.

Pr. 31. mars 2016 var Skandiabankens estimerte virkelig verdi av andel kontantvederlag og preferanseaksjer forbundet med transaksjonen på totalt 127 millioner kroner.

Visa Norge har 28.juni 2016 bekreftet Skandiabankens andel av den første delen av kontantvederlaget til 24,5 millioner euro. Effekt på resultat før skatt av den første delen av kontantvederlaget i 2. kvartal 2016 blir dermed i størrelsesorden 230 millioner kroner.

Hovedårsak til at kontantvederlaget vesentlig overstiger estimert verdi pr 31. mars 2016 er at bankens andel av det samlede grunnlaget for fordeling av proveny i Norge er høyere enn det opprinnelige estimatet, opplyser Skandiabanken.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015, som fremlegges 12. august 2016, vil inneholde en detaljert redegjørelse av regnskaps- og kapitaleffekter av transaksjonen.