Børs og finans

Marine Harvest og Deep Sea Supply vil danne joint venture

De to Fredriksen-dominerte selskapene Marine Harvest og Deep Sea Supply har nå store planer for samarbeid.

Foto: NTB scanpix.

Foto: NTB scanpix.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
2. juni 2016 - 06.40

De to John Fredriksen-dominerte selskapene Marine Harvest og Deep Sea Supply har nå inngått en intensjonsavtale om etablering av et 50/50 joint venture, opplyses det i en melding.

Joint venture-selskapet skal drive med oppdrettsfrakt, og skal bygge, eie og drive oppdrettsfartøy, og målet er å konsolidere bransjen for å oppnå stordriftsfordeler.

Selskapene mener ifølge meldingen at det er betydelig rom for effektivitetsforbedringer, både når det gjelder kostnadsreduksjoner i nybygg og kostnadseffektiv drift.

Som en følge av avtalen tar Marine Harvest sikte på å redusere sine kostnader knyttet til frakt. Oppdrettsselskapet chartrer i dag 44 skip til en samlet kostnad på cirka 100 millioner euro årlig.

Joint venturet skal ifølge meldingen bli Marine Harvests foretrukne leverandør av oppdrettsfartøy, men hensikten med avtalen er også å konkurrere om eksterne oppdrag.

Samtidig skal joint venturet inngå managementavtaler med Deep Sea Supply, som skal dekke alle nødvendige tjenester inkludert teknisk forvaltning, skipsledelse og øvrige corporate-tjenester.

Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.

Les hele meldingen her.