Børs og finans

Nordic Mining henter penger

Pengene pløyes inn i Engebø-prosjektet.

Ivar S. Fossum, CEO i Nordic Mining. Foto: Finansavisen

Ivar S. Fossum, CEO i Nordic Mining. Foto: Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
3. juni 2016 - 07.27

Nordic Mining-styret har, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, vedtatt en fortrinnsrettsemisjon der selskapets aksjekapital forhøyes med inntil 17 millioner kroner ved utstedelse av inntil 170.000.000 nye aksjer, går det frem av en børsmelding sendt ut sent torsdag kveld.

Aksjonærer ved utløpet av 3. juni 2016 (som registrert i VPS per 7. juni) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de som fra før eier aksjer i selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.

Én aksje i selskapet gir 0,4409802 tegningsretter. Én tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i emisjonen.

Tegningskursen er 0,50 kroner per ny aksje, tilsvarende en rabatt på ca. 17 prosent i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 2. juni (0,65 kroner).

- Neste hovedmilepæl

Bruttoprovenyet i fortrinnsrettsemisjonen vil være 85 millioner kroner, forutsatt at emisjonen fulltegnes. Pengene vil bli benyttet til utvikling av selskapets prosjekter, primært Engebø-prosjektet, og generelle selskapsformål.

Tegningsperioden skal begynne 9. juni og avsluttes ved stengetid 23. juni 2016. 

- Den neste hovedmilepælen for Engebø-prosjektet vil være pre-feasibility-studien (PFS). Resultater og ressursestimater fra kjerneboringen som ble avsluttet i april, vil være viktig input til PFS-en, sammen med tekniske vurderinger og
prosessoptimalisering. Vårt mål er å ferdigstille PFS i løpet av 1. kvartal 2017.

- I tillegg venter vi positiv utvikling for selskapets andre hovedprosjekter, det vil si litium og høyren kvarts, sier toppsjef Ivar S. Fossum i en kommentar.

Les mer her.