Børs og finans

Røkke selger seg ut av fisk

Lerøy Seafood sluker Havfisk og Norway Seafoods, og vurderer emisjon.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
2. juni 2016 - 16.50

Lerøy Seafood Group ASA har i dag inngått avtale med Aker Capital AS og Aker Capital II AS om å kjøpe 53.501.793 aksjer i Havfisk ASA, samt 62.293.254 aksjer i Norway Seafoods Group AS, går det frem av en børsmelding.

Lerøy har også forpliktet seg til å kjøpe ytterligere 1.026.632 aksjer i Havfisk fra Fausken Invest AS.

Sistnevnte innebærer at Havfisks styreformann og Akers finansdirektør Frank O. Reite selger sine aksjer i Havfisk.

Kjøpene representerer 64,4 og 73,6 prosent av den samlede aksjekapitalen i hhv. Havfisk og Norway Seafoods, og omfatter den samlede aksjebeholdningen til Aker Capital AS, Aker Capital II AS og Fausken Invest AS i disse selskapene.

Lerøy, som fra før er verdens nest største produsent av atlantisk laks, utvider dermed virksomheten ved å satse på hvitfisk.

Eriksen: - En anerkjennelse

Transaksjonene forutsetter ifølge børsmeldingen fra Aker at Lerøy oppnår finansiering, og at Nærings- og fiskeridepartementet og konkurransemyndighetene godkjenner transaksjonene.

- Aker har mottatt og akseptert et tilbud fra Lerøy om å selge sine aksjer i Havfisk og Norway Seafoods. Dette er en anerkjennelse av både fangstselskapet og foredlingsselskapet fra en ledende eksportør av sjømat fra Norge, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i en kommentar.

Aker har vært industriell eier i norsk fiskeri siden 1996, og Eriksen konstaterer at eierskapet videreføres av en industriell eier med ambisjoner for norsk sjømatnæring. 

- Eierskiftet føles vemodig, men åpner samtidig for muligheter. Aker har vært en god og langsiktig eier gjennom 20 år. Vi har forventninger til Lerøy som eier. Selskapene utfyller hverandre. Lerøy er ledende på laks, Havfisk gir tilgang på førsteklasses råvarer fra torsk, sei og hyse, og Norway Seafoods får en eier med kjernekompetanse på salg, markedsføring og distribusjon, sier konserntillitsvalgt Bjarne Kristiansen i Norway Seafoods i en kommentar.

Hele meldingen fra Aker her.

Prislapp: 3,2 milliarder

Lerøy har avtalt en kjøpesum på 36,50 kroner per aksje i Havfisk og 1,00 kroner per aksje i Norway Seafoods.

Aker har dermed solgt aksjer for over to milliarder kroner, hvorav ca. 1,6 milliarder kroner er regnskapsmessig gevinst.

Kjøpesummen for aksjene betales ifølge Lerøy kontant etter at nødvendige regulatoriske godkjennelser er oppnådd.

Gjennomføringen utløser et pliktig tilbud for de resterende utestående aksjene i Havfisk på 36,50 per aksje. Lerøy har også til hensikt å gi et frivillig tilbud for de resterende utestående aksjene i Norway Seafoods på 1,00 per aksje. Prisen vil altså være den samme som Aker er tilbudt og har akseptert.

Det totale vederlaget for 100 prosent av aksjene i begge selskapene vil utgjøre 3,2 milliarder kroner.

Vurderer emisjon

Som ledd i finansieringen av transaksjonene, vurderer Lerøy en rettet emisjon av 4-5 millioner nye aksjer (7,3-9,2 prosent av samlet aksjekapital) og opptil 300.000 egne aksjer.

Pareto er hyret inn.

Emisjonen fastsettes gjennom en akselerert bookbuilding-prosess, og Lerøy har allerede mottatt et betydelig antall forhåndssamtykker fra eksisterende aksjonærer, samt fra nye institusjonelle investorer, til å tegne aksjer.

Selskapets største aksjonær, Austevoll Seafood ASA, vil for øvrig ikke delta.

Bøkene ble åpnet i dag 2. juni klokken 16:30, og avsluttes i morgen 3. juni klokken 08:00 norsk tid. Lerøy og Pareto kan imidlertid til enhver tid og for enhver grunn beslutte å avslutte eller forlenge bookbuilding-perioden etter eget forgodtbefinnende, heter det.

Ytterligere finansiering i forbindelse med transaksjonen gjøres gjennom eksisterende finansiering og ny gjeld.

Lerøy-meldingene i sin helhet finner du her og her.