An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Det går trolig mot resesjon i USA

Skal vi tro kredittmarkedene ser det ut som det går mot resesjon i USA.

Artikkel av: Helene Kleppe
20. juli 2016 - 11.28

Sjeføkonom Steen Jakobsen i Saxo Bank bekymrer seg mer for kredittmarkedene enn brexit.

For britenes del påpeker Jakobsen de positive effektene et fall i pundet historisk har hatt for britisk økonomi med nedgang i arbeidsledighet og oppsving i økonomisk vekst helt siden Black Wednesday i 1992.

- Det er seksti prosents sannsynlighet for en resesjon i USA

Derimot trekker Jakobsen frem en rekke andre usikkerhetsmomenter som kan føre til en ytterligere styrking av dollaren, noe som i sin tur er negativt or fremvoksende økonomier. Og varsellampene har allerede begynt å blinke i kredittmarkedet.

- Det er seksti prosents sannsynlighet for en resesjon i USA. Og markedet ignorerer dette, sier Jakobsen med referanse til utsiktene lest ut fra de korte og lange rentene.

- Kredittmarkedene viser helt klare tegn på utmattelse nå. Vi er sent i sykelen og yieldkurven er nede i 88 basispunkter mellom 10- og 3-åringer, sier Steen Jakobsen i Saxo Bank.