Børs og finans

Det går trolig mot resesjon i USA

Skal vi tro kredittmarkedene ser det ut som det går mot resesjon i USA.

Artikkel av: Helene Kleppe
20. juli 2016 - 11.28

Sjeføkonom Steen Jakobsen i Saxo Bank bekymrer seg mer for kredittmarkedene enn brexit.

For britenes del påpeker Jakobsen de positive effektene et fall i pundet historisk har hatt for britisk økonomi med nedgang i arbeidsledighet og oppsving i økonomisk vekst helt siden Black Wednesday i 1992.

- Det er seksti prosents sannsynlighet for en resesjon i USA

Derimot trekker Jakobsen frem en rekke andre usikkerhetsmomenter som kan føre til en ytterligere styrking av dollaren, noe som i sin tur er negativt or fremvoksende økonomier. Og varsellampene har allerede begynt å blinke i kredittmarkedet.

- Det er seksti prosents sannsynlighet for en resesjon i USA. Og markedet ignorerer dette, sier Jakobsen med referanse til utsiktene lest ut fra de korte og lange rentene.

- Kredittmarkedene viser helt klare tegn på utmattelse nå. Vi er sent i sykelen og yieldkurven er nede i 88 basispunkter mellom 10- og 3-åringer, sier Steen Jakobsen i Saxo Bank.