Børs og finans

Et knippe makrotall fra USA

Statistikkmyndighetene har sluppet tall for KPI, detaljomsetning og Empire Manufacturing.

Fra New York Stock Exchange. AP Photo

Fra New York Stock Exchange. AP Photo

Artikkel av: Helene Kleppe
15. juli 2016 - 14.31

KPI i USA steg 0,2 prosent på månedsbasis i juni. Ifølge Reuters var det ventet en oppgang på 0,2 prosent. Foregående måned ble det rapportert om en oppgang på 0,2 prosent. Dette tallet ble ikke revidert. Månedstallene er sesongjusterte. 

KPI i USA steg 1,0 prosent på årsbasis i juni. Ifølge Reuters var det ventet en oppgang på 1,1 prosent. Foregående måned ble det rapportert om en årlig veksttakt på 1,0 prosent. Dette tallet ble ikke revidert. Årstallene er ikke sesongjusterte. 

Kjerne-KPI var som ventet opp 0,2 prosent på månedsbasis i juni etter en oppgang på 0,2 prosent i mai. På årsbasis var kjerne-KPI opp 2,3 prosent. Også dette var i tråd med forventningene. Heller ikke her ble årstakten fra mai på 2,2 prosent revidert. 

Konsumprisindeksen (ikke sesongjustert) steg dermed fra 240,24 til 241,040 poeng, og endte dermed temmelig nær snittestimatet som ifølge Reuters var 241,088 poeng. 

Detaljhandel

Omsetningen i detaljhandelen i USA økte med 0,6 prosent på månedsbasis i juni, mot en ventet oppgang på 0,1 prosent. Maioppgangen som opprinnelig ble rapportert til 0,5 prosent ble justert til 0,2 prosent. 

Detaljomsetning ekskl. biler økte 0,7 prosent. Her var det ventet en oppgang på 0,4 prosent. Mai-tallet på +0,4 prosent ble ikke revidert. 

Empire Manufacturing

Empire Manufacturing-indeksen var +0,55 i juni, fra ikke-reviderte +6,01 måneden før, ifølge data fra New York Federal Reserve fredag.

Ifølge TDN Finans viste estimater innhentet av Bloomberg var det på forhånd ventet en indeks på +5,00.