Børs og finans

Minus for Røkkes American Shipping

Bunnlinjen til Røkke-selskapet American Shipping Company ble rød i 2. kvartal. Samtidig økes utbyttet. - Vi er fornøyd med 2. kvartalsresultatet, sier toppsjefen. (Oppdatert)

Artikkel av: Øystein Byberg
16. august 2016 - 07.35

American Shipping Company melder om et stabilt kvartal hvor driftsinntektene beløp seg til 21,9 millioner dollar, sammenlignet med 21,9 millioner dollar i 2. kvartal 2015. Driftsresultatet ble 12,6 millioner dollar, mot 12,5 millioner dollar året før.

Normalisert EBITDA øker fra 24.3 millioner dollar 2. kvartal 2015 til 25.1 millioner 2. kvartal 2016.

- Vi er fornøyd med 2. kvartalsresultatet, selv med et noe svakere underliggende Jones Act tankmarked. Kortsiktige endringer i markedsforhold har mindre effekt på vår inntjening da alle våre skip går på lange bareboat-kontrakter, sier CEO Pål Lothe Magnussen.

Videre melder selskapet om et resultat etter skatt på minus 0,6 millioner dollar i 2. kvartal 2016, mot pluss 4,4 millioner dollar i samme periode året før, primært drevet av regnskapsjusteringer som ikke har innvirkning på selskapets kontantstrøm.

Styret foreslår et økt kvartalsutbytte på 0,124 dollar pr aksje. Det opplyses at selskapet samlet sett planlegger å betale rundt 15 prosent høyere utbytte i 2016 enn i 2015.

Kjell Inge Røkkes Aker Capital er største eier med drøye 19 prosent av aksjene

Her er rapporten og presentasjonen.