An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Nordmenns gjeld øker

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,9 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 4,8 prosent måneden før.

Artikkel av: Øyvind Lillestrøm Knudsen
9. august 2016 - 10.19
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kredittindikatoren (K2) viste en oppgang på 4,9 prosent de seneste tolv månedene frem til utgangen av juni. 

I foregående tolvmånedersperiode steg kredittindikatoren med 4,8 prosent. 

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5.040 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 974 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,9 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,8 prosent måneden før, skriver SSB.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 620 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 3,0 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 2,6 prosent måneden før.

Les mer her!

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.