Børs og finans

Den japanske sentralbanken tok grep i natt

Renten holdes uendret, men Bank of Japan hadde flere nyheter på lager i natt.

Tokyo. Foto: Scanpix

Tokyo. Foto: Scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
21. september 2016 - 08.38

Det var i natt rentemøte i Bank of Japan, hvor det ble besluttet å holde styringsrenten uendret på minus 0,1 prosent.

Samtidig endret de imidlertid ifølge Nordea Markets måten de ønsker å nå inflasjonsmålet sitt på.

- De har kuttet ut målet om at kjøpene skal ha en gitt gjennomsnittlig løpetid, nå er målet å kontrollere rentekurven både i den korte og den lange enden. Mens styringsrenta holdes på minus 0,1 prosent, ønsker BoJ å sikte mot en 10-års rente på 0 prosent, skriver meglerhuset i sin morgenrapport.

De påpeker at dette sikrer en viss stigning i kurven, og at det bidrar til å lette bankenes inntjeningsmodell.

Trykker penger

Bank of Japan lanserte også en «forpliktelse» om å trykke penger inntil inflasjonen skyter over målet på 2 prosent.

- Med en slik commitment søker de å påvirke inflasjonsforventningene. Så langt har folks forventninger til inflasjonen blitt påvirket av den løpende inflasjonen, det vil si at de har vært bakoverskuende. Lav faktisk inflasjon har dermed fått feste i lav forventet inflasjon. Sentralbankens lovnad om å ikke bare nå 2 prosent, men også skyte over, er et middel for å påvirke hvordan forventningene dannes, skriver Nordea Markets.

- Dersom folk tror på sentralbanken vil man forvente høyere inflasjon og det vil i seg selv bringe faktisk inflasjon opp. Markedet sendte JPY svakere mot USD på meldingen, så valutamarkedet ser så langt ut til å tro på lovnaden, påpeker meglerhuset.

Børsene i Japan klatret onsdag morgen, og også ellers i Asia var det positiv stemning.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.