Børs og finans

Mer laks i merdene

Den stående laksebiomassen var 4.000 tonn høyere ved utgangen av august 2016 enn samme måned for ett år siden. 

Artikkel av: Helene Kleppe
23. september 2016 - 13.51

Tall fra Sjømat Norge viser ifølge TDN Finans at den stående laksebiomassen ved utgangen av august 2016 var 641.000 tonn. 

Ved utgangen av august i fjor var den stående laksebiomassen 637.000 tonn. Oppgangen er dermed på en prosent. 

2016-generasjonen var på 107.300 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 92.000 tonn for 2015-generasjonen samme måned året før.

2015-generasjonen utgjorde 526.000 tonn pr august 2016, mot 541.000 tonn for 2014-generasjonen året før.

2014-generasjonen utgjorde 7.000 tonn pr august 2016, mot 4.000 tonn for 2013-generasjonen året før.

Snittvekten på generasjonene er identisk med snittvekten på sammenlignbare generasjoner for ett år siden.