Børs og finans

Avtalebetingelse oppfylt - penger overført

Norway Royal Salmon opplyser  om at  alle betingelser i relevante avtaler med Arctic Fish ehf er oppfylt, og at 29 millioner euro derfor har blitt overført til selskapet. 

Artikkel av: Eline Hvamstad
31. oktober 2016 - 08.40

Det  vises til børsmelding fra Norway Royal Salmon ASA («NRS») 24. august 2016, vedrørende  rettet emisjon  og etableringen  av et  joint venture  i Arctic Fish ehf(«Arctic Fish») med de eksisterende eierne, heter det i en fersk børsmelding.

NRS ønsker med  denne meldingen  å opplyse  om at  alle betingelser i relevante avtaler er oppfylt, og at 29 millioner euro derfor har blitt overført til Arctic Fish. 

Aksjekapitalforhøyelsen er registrert, og  NRS eier dermed 2.915.881.927 aksjer  i Arctic Fish, noe som utgjør  50,0 prosent av aksjene og stemmerettighetene i selskapet.

De resterende 50,0 prosent av Arctic Fish er eid av Bremesco Holding Ltd og Novo ehf, som eier henholdsvis 47,5 og 2,5 prosent.

Det  nye styret  i Arctic  Fish består  av Svein Sivertsen (styreleder), Charles Høstlund, Ola Loe, Jerzy Ryszard Malek og Jadwiga Gruzyna Kasprzak.