An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Ser stor nedside for obligasjoner

Svensk pensjonsfond holder seg til aksjer

Flere og flere pensjonsfond vrir seg i stolen over den lave avkastningen til obligasjoner, og spesielt statsobligasjoner som de fleste er forpliktet til å eie en viss andel av.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Are  Strandli
20. oktober 2016 - 11.34
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det samme er gjeldende i Norge, og Mork-utvalget som la frem sin rapport tirsdag, konkluderte med at Oljefondet bør øke aksjeandelen til 70 prosent for å øke sannsynligheten for høyere avkastning.

Den nåværende aksjeandelen er 60,6 prosent, mens renteandelen til fondet utgjør 36,3 prosent, og ifølge en OECD-rapport som er gjengitt av Bloomberg, har pensjonsfond i OECD-land i gjennomsnitt mer enn 50 prosent av porteføljene sine bestående av obligasjoner.

I Sverige finnes det et pensjonsfond som slipper unna hele diskusjonen.

Det statlige pensjonsfondet AP7, som er et av fem slike pensjonsfond i Sverige og forvalter 34 milliarder dollar, har nemlig mindre enn 8 prosent av investeringene sine i obligasjoner, og slipper dermed to bekymringer.

Bekymring nummer én er den lave avkastningen til rentepapirene.

Den andre er bekymringen for hva som skjer når rentene faktisk begynner å stige på et tidspunkt. Da vil verdien på obligasjonene gå motsatt vei – altså nedover.

-Jeg ville vært bekymret om jeg hadde en 40/60 portefølje med rentepapirer og aksjer, og har en lang durasjon, fordi det er helt klart vanskelig å flykte fra når rentene stiger, sa forvalter av fondet, Richard Grottheim i et intervju med Bloomberg.

Oljefondet faller som kjent i akkurat den kategorien.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.