Børs og finans

Ser stor nedside for obligasjoner

Svensk pensjonsfond holder seg til aksjer

Flere og flere pensjonsfond vrir seg i stolen over den lave avkastningen til obligasjoner, og spesielt statsobligasjoner som de fleste er forpliktet til å eie en viss andel av.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Are  Strandli
20. oktober 2016 - 11.34

Det samme er gjeldende i Norge, og Mork-utvalget som la frem sin rapport tirsdag, konkluderte med at Oljefondet bør øke aksjeandelen til 70 prosent for å øke sannsynligheten for høyere avkastning.

Den nåværende aksjeandelen er 60,6 prosent, mens renteandelen til fondet utgjør 36,3 prosent, og ifølge en OECD-rapport som er gjengitt av Bloomberg, har pensjonsfond i OECD-land i gjennomsnitt mer enn 50 prosent av porteføljene sine bestående av obligasjoner.

I Sverige finnes det et pensjonsfond som slipper unna hele diskusjonen.

Det statlige pensjonsfondet AP7, som er et av fem slike pensjonsfond i Sverige og forvalter 34 milliarder dollar, har nemlig mindre enn 8 prosent av investeringene sine i obligasjoner, og slipper dermed to bekymringer.

Bekymring nummer én er den lave avkastningen til rentepapirene.

Den andre er bekymringen for hva som skjer når rentene faktisk begynner å stige på et tidspunkt. Da vil verdien på obligasjonene gå motsatt vei – altså nedover.

-Jeg ville vært bekymret om jeg hadde en 40/60 portefølje med rentepapirer og aksjer, og har en lang durasjon, fordi det er helt klart vanskelig å flykte fra når rentene stiger, sa forvalter av fondet, Richard Grottheim i et intervju med Bloomberg.

Oljefondet faller som kjent i akkurat den kategorien.